Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis z 10. schůze výboru SVJ

22. 11. 2009
Zápis
z 10. schůze výboru SVJ Bří Žůrků 1b
 
 
Datum konání schůze:                        22.11.2009
Místo jednání:                                     byt č. 29
 
Přítomen:                                            Kamil Havlíček – předseda
                                                           Kamila Schwarzová – místopředseda
                                                           Kateřina Smolková – člen výboru
 
Hosté:                                                 Dana Lišková
 
Schůzi řídil:                                        Kamil Havlíček
 
Zapisovatel:                                        Kamila Schwarzová
 
 
  1. Kontrola plnění úkolů z minulé schůze
Ad 2+3/7) nový kontakt na účetní + e-mailová adresa vyvěšeny na nástěnce
Ad 2) Prodloužení DPP na úklid – splněno
Ad 3, 4) Schůzka s výbory sousedních SVJ je předběžně předjednaná – výsledky budou zřejmě známy na příští schůzi výboru
Ad 5) Problémové fasády – dle vyjádření stavbyvedoucího p. Bedřicha je v současné době řešení těchto reklamací v běhu. Firma JB Stavební, s.r.o., která práce prováděla, trvala na jejich kvalitním odvedení, proto byla zpracována expertíza prof. Lavickým (VUT). Ta byla oficiálně firmě JB Stavební, s.r.o. poslána a na základě toho došlo k uznání reklamace a dohodě na repasu fasády. Nyní jsou v jednání dvě varianty oprav fasád ze strany ul. Bří Žůrků – 1.ještě jedna vrstva polystyrénu + nátěr nebo 2. dle návrhu prof. Lavického potěr pružnou stěrkou.
Další reklamace v běhu se týkají chodbových oken z dvorního traktu – Oknoservis s.r.o. také reklamaci uznal.
Vzhledem k tomu, že oba výkony budou vyžadovat stavbu lešení, budou se opravy zřejmě provádět na jaře 2010.
Pan Bedřich přislíbil, že o dalším postupu bude informovat.
 
2.    Změna účetní
·         naše SVJ má opět dočasně na starosti pí Lenka Zimová
·         po nástupu nové účetní zjistit jméno a opravit v kontaktech
 
 
3.    Příprava 2. řádného shromáždění
a)    splnění úkolů z 1. shromáždění
·         zajištění pokosu trávy – pokos trávy iniciován 1x za max. 4-6 týdnů. Vzhledem k nesouhlasu předsedů sousedních SVJ nešlo tento interval letos dodržet.
·         vymáhání dluhu od neplatičů – téměř všechny resty vyrovnány, zbývají 2 neplatiči (M. Kostiha /byt č. 11 a A. Kürtenová/ byt č. 17).
·         uveřejnění kontaktů a nástěnce – splněno, průběžně aktualizováno
·         vyznačení parkovacích míst před domem – požadavek musí být schválen Odborem dopravy MMB.
·         tvorba webových stránek + email – splněno, zajistit aktualizaci
·         zajistit osvětlení u kontejnerů – samostatně zapojit nelze, obvod je propojen s ostatnímy halogeny, které jsou napájeny třífázovým proudem.
 
b)    zajištění prostor pro 2. shromáždění
– rezervaci salonku v rest. Sauna zajistí na termín 15. nebo 16.12.2009 od 19 h K. Smolková
 
c)    příprava pozvánky a zajištění jejího vyvěšení
Pozvánku vypracuje K. Schwarzová, vytištění a vyvěšení na nástěnce + vhození do schránek všech bytů zajistí K. Smolková
 
d)    příprava programu pro 2. shromáždění
1.    zahájení shromáždění, prezence, kontrola usnášeníschopnosti
2.    volba zapisovatele a ověřovatelů
3.    informace o činnosti výboru v r. 2008/2009
4.    zpráva o stavu domu
5.    hospodaření a finanční situace
6.    diskuse, různé
7.    volba členů výboru pro další funkční období (5 let)
8.    závěr
Jedná se o volební schůzi, proto je nutná nejméně 50% účast z důvodu snášeníschopnosti shromáždění.
Členové společenství se mohou s děním v SVJ a podklady seznámit na www.svjbratrizurku1b.estranky.cz
 
 
4.    Stanovení termínu další schůze výboru
Další schůze bude svolána aktuálně dle potřeby s ohledem na výsledky volebního shromáždění